Mô tả

VÒI RỬA CẢM ỨNG TVK-20948

Lắp đặt : gắn tường
Nguồn sử dụng : AC/DC 6V, sử dụng điện hoặc pin 4 x 2A
Phạm vi cảm biến : Tự động điều chỉnh phạm vi cảm biến phù hợp
Áp suất cho phép : 0.5 Bar – 7 Bar
Nhiệt độ cho phép : < 45 độ C
Chuẩn kết nối : G (1/2)” – Dây nối 21mm
Vận tốc chảy : < 0.15 l/s
Kích thước vòi : Kích thước có thể thay đổi cho phụ hợp với  từng loại bồn rửa.