TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tầm nhìn

  • Việt Khoa xây dựng chiến lược phát triển bền vững để trở thành một trong những công ty cung ứng hàng đầu trong khu vực với các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Sứ mệnh

  • Việt khoa cung cấp thiết bị inox, thiết bị thép công nghiệp, gia công kim loại tấm cho đối tác và khách hàng đảm bảo chất lượng cao nhất.
  • Việt khoa xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, nhân viên để phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển bản thân, doanh nghiệp, đất nước và chung tay cùng cộng đồng trong công cuộc sống.

Gía trị cốt lõi

  • Luôn đặt chữ TÍN là nền tàng phát phiển thương hiệu.
  • Đề cao chữ TÂM trong từng sản phẩm, dịch vụ.
  • CHUYÊN nghiệp trong các sản phẩm, dịch vụ.