Mô tả

VÒI NƯỚC CẢM ỨNG TVK-20915

Lắp đặt : Lắp đặt cho các Lavabo.
Nguồn sử dụng : AC/DC 6V, sử dụng điện hoặc pin 4 x 2A
Phạm vi cảm biến : 10-30 cm
Áp suất cho phép : 0.5 Bar – 8 Bar
Nhiệt độ cho phép : < 45 độ C
Chuẩn kết nối : G (1/2)” – Dây nối 21mm
Vận tốc chảy : < 0.15 l/s