Mô tả

VAN 1 CHIỀU

– Xuất xứ: Việt Khoa
– Vật liệu bằng Tole hoặc Inox
– KT: Tùy theo đường ống dẫn khói