VAN CHỐNG CHÁY

Liên Hệ

Mô tả

VAN CHỐNG CHÁY

– Xuất xứ: Việt Khoa
– Vật liệu bằng Tole hoặc Inox
– KT: Tùy theo đường ống dẫn khói